Advanced Soltech tecknar två nya order i Kina som ger cirka 22 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med AnHui ZhongKe WeiZhi Logistics Equipment Manufacturing Co. Ltd. på 0,8 megawatt (MW) och en order med Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co. Ltd. på 0,6 MW. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar som tillsammans, utan subventioner, beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,1 MSEK, eller cirka 22 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringarna i anläggningarna, som kommer att ägas av ASRE, uppgår sammanlagt till cirka 7,86 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi har en mycket bra marknad och en väl fungerande försäljningsorganisation som fortsätter att leverera nya kunder. ASAB:s nuvarande portfölj av solenergiprojekt minskar koldioxidutsläppen med ca 100 000 ton årligen.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Suqian är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 50,85 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,85% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,3% av ett flertal preferensaktieägare