Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 63 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med BaoheTang(BoZhou) Pharmaceutical Co. Ordern avser installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 3,15 MSEK, eller cirka 63 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 28,6 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. All producerad el säljs direkt till nätet och lokala myndigheter står arbetskraftskostnaden i projektet som når god lönsamhet med mycket låg motpartsrisk. Projektet är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är vår första order som ett noterat bolag. Vårt fokus ligger nu på att skapa en bättre finansiell struktur och att se till att vår projektportfölj växer snabbt, vilket skapar värde för våra aktieägare, våra kunder och är mycket viktigt för klimatet.