Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 24 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HuanAn NiSheng Property Management Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på totalt ca 1,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,2 MSEK, eller ca. 24 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 8,2 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1030 ton. Projekten når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i JiangSu-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Försäljningen av nya projekt fungerar mycket bra och vårt fokus ligger nu på att ordna en ny finansieringsstruktur.