Advanced Soltech tecknar tre order i Kina som ger totalt ca. 47 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat tre order med JiangSu WanRui High-Tech Material Techonology Co Ltd, Wuhu DongWang Handbag Co Ltd och XiangYang KaiDa Packaging Trademark Color Printing Co. Ordrarna gäller installationer av tre solenergianläggningar på sammanlagt ca 2,75 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 2,35 MSEK, eller ca. 47 MSEK under avtalens 20-åriga löptid

Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 17 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1 800 ton. Projekten är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi börjar nå slutet av refinansieringsprocessen och kan äntligen börja ta oss an nya solenergiprojekt. Vår nya finansieringsstruktur ger oss även bättre möjligheter att ta upp finansiering för nya projekt eftersom de inte ingår i säkerhetsmassan för redan upptagna lån. Det är en fortsatt mycket stark marknad för solenergi och det är betydligt enklare att göra affärer efter att COVID-restriktionerna har upphört.