Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 22,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui AiKe Foam Plastic Co.Ltd, ett företag som tillverkar förpackningsmaterial. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,3 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 1,1 MSEK, eller ca. 22,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 8,3 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 830 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever en mycket stark efterfrågan på solenergianläggningar i allmänhet och vårt erbjudande i synnerhet. Denna kund är verksam inom förpackningsmaterial och bidrar till att diversifiera vår kundbas och minska vår motpartsrisk. Vi upplever att det finns en tydlig ambition att öka andelen solenergi i det kinesiska elsystemet för att minska beroendet av kol och rädda klimatet.