Advanced Soltech ingår strategiskt samarbetsavtal avseende 100 MW takbaserad solenergi

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med kommunledningen i BoShan-distriktet, beläget i ShanDong-provinsen. Avtalet avser utveckling av 100 MW takbaserad solenergi i distriktet över fem år. Det geografiska läget präglas av god solinstrålning och distriktet har höga elpriser, vilket ger oss goda förutsättningar att utveckla lönsamma projekt. Distriktet är ekonomiskt välutvecklat och domineras av läkemedelsindustri och olika former av tillverkningsindustri.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

“Detta avtal bekräftar Kinas vilja att investera i förnybar infrastruktur och vår förmåga att genom goda kontakter fortsätta att bygga en stark ”pipeline” Vi upplever ett starkt stöd för vår verksamhet från olika offentliga instanser som vi bedömer kommer att fortsätta stimulera och stödja uppbyggnaden av den gröna sektorn som ett led i återhämtningen efter COVID-pandemin.”