Advanced Soltech tar in ca 47,7 MSEK i nyemission av preferensaktier

Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier. Nyemissionen säkerställer bolagets åtaganden för ingångna kontrakt och möjliggör en fortsatt offensiv expansionsstrategi utan avbrott. Bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier motsvarande 47,7 MSEK med samma villkor som tidigare preferensaktier.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det är mycket glädjande att se det fortsatt stora intresset för att investera i Advanced Soltech och vi välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar. Arbetet med noteringen fortgår enligt plan tillsammans med DNB och Carnegie.