Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 60 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZheJiang YongJie aluminium Industial Co. Ltd, ett företag som tillverkar aluminiumprodukter. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 3,8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 3 MSEK, eller ca. 60 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 23,2 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 2340 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Zhejiang-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Efterfrågan på solenergi i Kina är fortsatt mycket stark och våra försäljningsprocesser fungerar bra, trots restriktionerna på grund av pandemin.