Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 56 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar på sammanlagt ca 3,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 2,8 MSEK, eller ca. 56 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 23 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 2400 ton. Projekten är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Den kinesiska ekonomin är inne i en återhämtningsfas efter tre års restriktiv COVD-politik och efterfrågan på vårt erbjudande är god.