Advanced Soltech når 258,3 MW installerad kapacitet solenergi, i linje med mål för Q1 2024

Advanced Soltech har nu uppnått 258,3 MW installerad solenergikapacitet, en ökning som inkluderar anslutningen av två nya projekt om totalt 6 MW. Detta kan jämföras med all installerad solenergi i Sverige som uppgick till 1347 MW vid utgången av 2022. Den installerade kapaciteten, är i linje med företagets prognos som publicerades den 7 augusti 2023, att nå 290 MW producerande kapacitet innan utgången av första kvartalet 2024.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar:

Detta stärker vår position som ett ledande bolag inom förnybar energi och tar oss ett steg närmare vårt mål för Q1 2024.