Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger cirka 18,6 MSEK under avtalstiden.

Advanced Soltechs, dotterbolag i Kina, har tecknat order med ZhangZhou LaiFu Furniture Co. Ltd och ZhangZhou YueYuan Food Co. Ltd. Dessa gäller installation av två solenergianläggningar på 0,8 respektive 0,43 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,93 MSEK, eller cirka 18,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringarna i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs dotterbolag, uppgår till cirka 6,85 MSEK. Det utgår inga subventioner för dessa projekt och byggstart planeras till andra kvartalet 2021.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi ser en stark efterfrågan på grön el i Kina och fortsätter att ta in nya kunder av god kvalitet. Vi når i dag god lönsamhet i våra projekt utan subventioner och vår bedömning är att utvecklingen för solenergi i Kina kommer att vara mycket stark under en lång tid framöver.