Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 17 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Fujian XinShunXing Decoration Materials Co Ltd, ett företag inom tillverkningsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 1 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 0,88 MSEK, eller ca. 17,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 6,4 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 665 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Fujian-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Vårt säljteam fortsätter att leverera bra projekt, vilket ger oss en stark orderbok att bygga från under året.