Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 62 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Hongze Dayang Salt Chemical Co Ltd, ett bolag verksamt inom kemiindustri.. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 3,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 3,1 MSEK, eller ca. 62 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.
Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 22,8 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 2 200 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Jiangsu-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Steg för steg fortsätter den kinesiska ekonomin att öppnas upp den senaste tidens strikta nedstängningar. För att stimulera ekonomin är det troligt på att staten kommer att fortsätta stödja investeringar i grön infrastruktur, vilket gynnar Advanced Soltech.