Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 113 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en andra order med ZhouShan Putuo Changhong Ship Repair Co ltd, ett bolag som reparerar och underhåller fartyg.

Ordern gäller ytterligare installation av en solenergianläggning på sammanlagt ca 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 5,65 MSEK, eller ca. 113 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 42 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 3 800 ton. Projektet är beläget i Zhejiang-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är det andra stora projektet hos ZhouShan Putuo Changhong Ship Repair, som kommer att ha minst 12 MW installerat. Det finns fortfarande potential för ytterligare utbyggnad och storleken på projektet gör det attraktivt för finansiärer. Vi upplever en god efterfrågan på vårt erbjudande och ser fortsatt goda möjligheter att kunna öka vår produktionskapacitet och ytterligare förbättra våra finansieringsvillkor.