Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 8,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HangZhou TianYuan Pets Products Co Ltd, ett noterat företag som verksamt inom tillverkning av tillbehör till husdjur. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 0,43 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 0,41 MSEK, eller ca. 8,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 3 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 260 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Zhejiang-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är ett mindre projekt med god lönsamhet som passar bra i vår projektportfölj. Vårt huvudfokus ligger för närvarande på finansiering där vi upplever att intresset från kinesiska banker har ökat det senaste halvåret.