Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 32 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Wuhu JunHua Technology Materials Co. Ltd, ett bolag inom elektronikindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2,0 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 1,6 MSEK, eller ca. 32 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 12,6 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1300 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi fortsätter att bygga upp en diversifierad orderbok med lönsamma projekt i Anhui-provinsen.