Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 58 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HengAn (ZheJiang) Family life products , ett bolag noterat i Hongkong och verksamt inom produktion av pappersprodukter.

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 3,1 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 2,9 MSEK, eller ca. 58 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 20 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1 900 ton. Projektet är beläget i Zhejiang-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Nu när refinansieringsprocessen börjar nå sitt slut kan vi fokusera på att ta in nya kunder. Detta är ett lönsamt projekt med en mycket bra kund, vilket bekräftar att Advanced Soltech är en attraktiv partner inom grön energi.