Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 18,64 MSEK under avtalstiden.

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med WuHu East FeiYang Logistics Park Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,932 MSEK, eller cirka 18,64 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 6,76 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vårt team i Kina arbetar för närvarande mycket framgångsrikt med vårt erbjudande i Anhui-provinsen som ligger väster om vårt huvudkontor i Hangzhou.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Certified Adviser till bolaget är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,82% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,36% av ett flertal preferensaktieägare.