Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020.

”Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt trots de utmanande förhållanden som Coronapandemin medfört under 2020. Bolaget ökade sina intäkter med 32% på årsbasis och vid slutet av året hade bolaget 176,6 MW installerad kapacitet solenergi. Därmed fortsätter vi vår resa mot 1 GW i installerad kapacitet år 2024, som kommunicerats tidigare” säger Max Metelius, VD.

För fullständig redovisning av 2020 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att läsa och att ladda ner från bolagets webbplats: https://advancedsoltech.se/investerare/rapporter