Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 116 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar på sammanlagt ca 6,4 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 5,8 MSEK, eller ca. 116 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 42 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 4000 ton. Projekten är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efterfrågan på vårt erbjudande är fortsatt stark. Den senaste tidens lättnader i COVID-restriktioner kommer att skapa en betydligt enklare miljö för Advanced Soltech att verka i, även om det på kort sikt skapar en del problem genom ökad smittspridning.