Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 81 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui XingDa Power Machinery Co Ltd, ett företag inom tillverkning av komponenter till bilindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 4,05 MSEK, eller ca. 81 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 32 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 3200 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Advanced Soltechs underliggande marknad fortsätter att vara mycket stark och vi ser även en del andra ljusglimtar. Den kinesiska Riksbanken sänkte i förra veckan styrräntan, vilket minskar lånekostnaderna i lokal valuta (CNY) och stimulerar ekonomin. COVID-situationen i Shanghai har förbättrats och vi bedömer att 25-miljonersstaden, som även har en av väldens största hamnar, börjar att öppna upp de närmaste dagarna.