Advanced Soltech byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.

Advanced Soltech har avslutat likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för likviditetsgaranter.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att löpande ställa kurser för "Advanced Soltech"-aktien i enlighet med de vid var tid gällande minimikrav för likviditetsgaranter som anges av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.
 
Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.