Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 10,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui Jiafulai Food Co Ltd , ett företag som verksamt inom livsmedelsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 0,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 0,53 MSEK, eller ca. 10,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 4 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 390 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Utöver kostnadsbesparingar och miljönytta så upplever vi att energisäkerhet är ett allt viktigare argument för att skaffa solenergi.