Solenergi fortsätter att växa med rekordtakt i Kina

I augusti i år nådde den installerade kapaciteten solenergi i Kina 349,9 GW (samma siffra i Sverige var vid årsskiftet 1,6 GW). Fantastiska siffror som är viktiga för den globala gröna omställningen.

Solenergin är kostnadseffektiv och går snabbt att integrera i samhället och det finns många outnyttjade tak i Kina med god potential.

Solenergi är idag den billigaste energikällan, tack vare fortsatt sjunkande priser för solinstallationer. Enligt en artikel på Bloomberg NEF, har priset sjunkit från 183 USD per MW 2014 till under 44 USD idag, vilket har gjort branschen oberoende av bidrag. Bara i år förväntar man att den nya installerade effekten i Kina kommer överstiga 100 GW (effekten hos en reaktor i Forsmark är ca 1 GW), vilket är nästan en fördubbling av det tidigare rekordet under 2021.

För Advanced Soltech är utvecklingen mycket positiv, då det finns många industrier med stora tak som tjänar på att låta Advanced Soltech anlägga och förvalta takbaserade solanläggningar och därigenom kan säkra långsiktigt hållbara energiavtal. Att använda taken blir en allt viktigare möjlighet i Kina, eftersom användandet mark för solparker har begränsats genom exploateringsskydd för att skydda jordbruksmark och skogar. Mer än hälften av alla solinstallationer i Kina, var takbaserade under förra året.

Läs Bloombergs artikel och läs mer om vår affärsmodell här