Advanced Soltechs obligation SOLT5 förlängs enligt bolagets begäran

Advanced Soltech meddelade den 16 december att Bolaget avsåg att begära förlängning av obligationen SOLT5 med återbetalning den 25 januari, 2023. Förslaget har röstats igenom enligt Bolagets begäran, vilket innebär att sista dag för återbetalning av obligationen flyttas fram till den 8 juli, 2023.

VD Max Metelius kommenterar:

”Vi tackar våra obligationsinnehavare i SOLT5 för det fortsatta förtroendet och arbetar nu vidare med refinansiering i Kina av de utestående obligationerna. Vår bedömning är att vi kommer att ha en bra lösning på plats innan den 8 juli”