Gigasuns affärsmodell, solceller på industritak – utan initial investeringskostnad för kunden

Gigasun har i åtta år erbjudit konceptet Energy as a Service i Kina där miljönyttan med solenergi är 10 gånger större än i Sverige. Detta möjliggör för fastighetsägare att få en solcellsanläggning installerad på sitt tak utan några investerings – eller andra uppstartskostnader. Som motprestation förbinder sig fastighetsägaren att köpa den el som solcellsanläggningen producerar.

Vi fokuserar på att underlätta investeringar i solenergi genom att finansiera, installera och underhålla solcellsanläggningar, vilket i sin tur gör att fastighetsägare kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att belasta sin balansräkning.

– Konceptet syftar till att påskynda den gröna omställningen och samtidigt ge kunderna lägre elpriser. Det faktum att vi redan har 283 MW installerat på 185 tak visar att konceptet är efterfrågat, förklarar Max Metelius, VD på Gigasun.

Så fungerar Energy as a Service:

1. Elhandelsavtal: Fastighetsägaren tecknar ett avtal om köp av solenergi med 20 års löptid.

2. Installation: Gigasun finansierar, installerar och underhåller solcellsanläggningen på fastighetsägarens tak, utan några kostnader för fastighetsägaren.

3. Lägre elpriser: Fastighetsägaren får grön el till lägre pris. Vårt elpris är alltid 10–20 procent lägre jämfört med om fastighetsägaren skulle köpa motsvarande el från elnätet.