Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 124 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med Anhui Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co Ltd och Anhui Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co Ltd. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggninar på sammanlagt ca 6,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 6,2 MSEK, eller ca. 124 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 43 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 4 200 ton. Projekten är belägna i Anhui-provinsen och är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efter närmare tre år av nedstängning på grund av corona-pandemin har den svenska delen av bolaget kunnat resa till Kina i slutet av mars. Det är imponerande att se hur stark återhämtningen är efter nedstängningen och kan konstatera att det finns mycket goda affärsmöjligheter för takbaserad solenergi de kommande åren.