Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 108 MSEK under avtalstiden

Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett bolag verksamt inom fordonsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca. 11 megawatt och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 5,4 MSEK, eller ca. 108 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Gigasuns helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 49 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2024. I detta fall kommer samtlig producerad el att säljas direkt till nätet, vilket också minskar motpartsrisken. Projektet är beläget i Hubei-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till ca. 5 500 ton.

Gigasuns VD Max Metelius kommenterar:

Arbetet med vår strategiska översyn av bolaget fortskrider på ett bra sätt och vi ser gott intresse hos potentiella investerare, främst i Kina med omnejd, men även i mellanöstern. Vi fortsätter arbetet med att bygga vår existerande ”pipeline” och tecknar löpande avtal om nya projekt. Detta projekt som hittills tillhör ett av våra större, kommer att finansieras till cirka 80 % med lån från vår kinesiska partner JiangSu Leasing.