Advanced Soltech återbetalar säkerställd obligation med finansiering från Kina

Advanced Soltech har den 28 juni, 2023 tillfullo återbetalat den gröna säkerställda obligationen SOLT5 i enlighet med den underrättelse om förtida inlösen som skickades till obligationsinnehavarna den 19 juni, 2023.

Refinansieringen av obligationerna (ca 657 MSEK) har skett genom en sale and leaseback-lösning i Kina som tillhandahållits av JiangSu Financial Leasing Co Ltd. i kombination med en framgångsrikt genomförd riktad nyemission. Genom att finansieringen upptagits i Kinesiska Yuan (CNY), har valutarisken eliminerats samtidigt som finansieringskostnaden minskats avsevärt. På kvartalsbasis beräknas kostnaderna minska med 19 MSEK jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 MSEK på årsbasis.

Advanced soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

Vi vill tacka våra obligationsägare för de förtroende de visat Advanced Soltech. Tillsammans har vi bidragit till byggandet av mer än 250 megawatt solenergi, minskade klimatutsläpp och skapandet av en ny affärsmodell för solenergi i Kina. Vår affärsmodell har över tid nått en sådan mognadsgrad att finansiering nu kan säkerställas på betydligt bättre villkor än tidigare finansiering i Sverige. Att på sikt söka finansiering i Kina ingick i vår plan och är ett naturligt steg då våra tillgångar, solenergianläggningar, också är installerade där. Fokus kommer nu att ligga på tillväxt och att nå vårt uttalade mål om 1 GW installerad solenergikapacitet 2026.