Gigasun AB (publ) anlitar Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited som finansiell rådgivare för en strategisk översyn

Gigasun AB är glada att meddela att de har anlitat Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited som finansiell rådgivare för en strategisk översyn. Översynen kommer att utvärdera olika alternativ som är tillgängliga för Gigasun för att uppnå dess långsiktiga tillväxtmål och skapa aktieägarvärde.

Den strategiska översynen betonar Gigasuns inställning att navigera i den snabbt föränderliga energisektorn och det föränderliga geopolitiska landskapet, vilket säkerställer att företaget förblir väl positionerat för att kapitalisera på existerande möjligheter och effektivt hantera framväxande utmaningar.

Max Metelius, VD för Gigasun, kommenterar:

"Vår främsta prioritet är att skapa värde för våra aktieägare. Vårt nuvarande börsvärde på First North Growth Market återspeglar inte bolagets riktiga värde. Tillsammans med vår finansiella rådgivare kommer vi att utforska olika alternativ, främst i Kina (inklusive Hongkong) och Singapore, med avsikt att synliggöra Gigasuns värde till förmån för våra befintliga aktieägare."

Standard Chartered är en ledande internationell bank med närvaro på 53 av världens mest dynamiska marknader.