Advanced Soltech byter namn till Gigasun AB (publ)

Advanced Soltech Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolaget från och med, den 1 februari 2024, byter namn till Gigasun AB (publ). Beslutet om namnändringen togs vid bolagsstämman den 29 juni 2023, i syfte att bättre spegla bolagets långsiktiga vision och strategiska inriktning.

I samband med namnbytet kommer bland annat följande ändringar att genomföras:

Bolagets hemsida ändras från www.advancedsoltech.com till www.gigasun.se.

På börsen ändras bolagets kortnamn, från ASAB till GIGA.

Namnbytet påverkar inte bolagets verksamhet, som fortsätter som tidigare. Alla avtal och åtaganden kvarstår oförändrade. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa under det nya namnet Gigasun AB (publ).