Advanced Soltech erhåller en utmärkelse för sina insatser inom förnybar energi

Advanced Soltechs dotterbolag I Kina ASRE har mottagit en utmärkelse och en prissumma (ca 300 tkr) för sina insatser inom investeringar av utländskt kapital inom förnybar energi i QiangTang distriktet i Hangzhou.

I motiveringen anges bland annat ASREs bidrag till att stödja den lokala ekonomin och affärslivet. Utmärkelsen visar att de kinesiska myndigheterna är positivt inställda till ASRE och stödjer utländska investeringar inom förnybar energi, vilket är gynnsamt för ASREs långsiktiga utveckling.