Advanced Soltech tar upp ny 8-årig finansiering med 5,9% ränta

Advanced Soltech tar upp 18,2 MCNY (27,3MSEK) genom ett 8-årigt sales-leasebackavtal av en nybyggd anläggning om 6 MW. Lånet löper på 8 år med 5,9% rörlig ränta och belåningsgraden på tillgångsvärdet ökar är ca 70%, jämfört med ca 50% på tidigare finansiering. Bolaget bedömer sig kunna ta upp ny finansiering på liknande eller bättre villkor framgent. Lånet kommer att användas för att färdigställa solenergianläggningar i Kina i enlighet med den kommunicerade prognosen 7 augusti, 2023.

Max Metelius VD Advanced Soltech kommenterar:

Vår målsättning att byta ut den dyra finansieringen i Sverige mot betydligt billigare finansiering i Kina, har visat sig framgångsrik. Räntan är lägre och löptiden längre, vilket gynnar både vår lönsmahet och förbättrar vårt kassaflöde. Vi har nyligen förlängt den sista kvarvarande obligationen SOLT4 till 8 november 2024, vilket ger oss god tid att hitta lämplig finansiering med bra villkor för återbetalning.