Advanced Soltech tar upp ny 8-årig finansiering med 6% ränta

Advanced Soltech tar upp 18 MCNY (27MSEK) genom ett 8-årigt sales-leasebackavtal. Lånet löper på 8 år med 6% rörlig ränta och belåningsgraden på tillgångsvärdet ökar i detta lån till ca 70%, jämfört med ca 50% på tidigare finansiering. Bolaget bedömer sig kunna ta upp ny finansiering på liknande eller bättre villkor framgent. Lånet kommer att användas för att färdigställa solenergianläggningar i Kina i enlighet med den kommunicerade prognosen 7 augusti, 2023.

Max Metelius VD Advanced Soltech kommenterar:

Detta är ett mindre lån, men det visar att vår nya finansieringsstruktur ger oss möjlighet att ta upp lån i Kina med betydligt lägre ränta och bättre villkor än tidigare. Vår bedömning är att det finns utrymme att ytterligare förbättra finansieringsvillkoren framöver. I nuläget har vi över 260 MW ansluten solenergikapacitet vilket är i linje med vår prognos att nå 290MW installerad kapacitet innan utgången av första kvartalet 2024.