Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 18,8 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två nya order – en med DaYang Textile and Garment Co. Ltd. och en med Wuhu Zhongyuan New Composite Material Co. Ltd. Dessa gäller installation av två solenergianläggningar på sammanlagt 1,15 megawatt (MW) och beräknas ge sammanlagda årliga intäkter på ca. 0,94 MSEK, eller ca. 18,8 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringarna i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 7,2 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projekten når god lönsamhet utan några subventioner och är belägna i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi fortsätter vår expansion i Anhui-provinsen där vi nått stora framgångar försäljningsmässigt. Den senaste tidens elbrist i Kina och ett allt större fokus på klimatförändringarna bidrar till ett ökande intresse för solenergi.