Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 113 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZhouShan Putuo Changhong Ship Repair Co ltd ,ett bolag som reparerar och underhåller fartyg.

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 5,65 MSEK, eller ca. 113 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 42 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 3 800 ton. Projektet är beläget i Zhejiang-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är ett stort projekt som har potential att byggas ut ytterligare. Vår sales-leaseback affär med JiangSu Leasing har fått mycket uppmärksamhet i branschen och redan innan byggstart har vi flera intressenter för finansiering av projektet.