Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2024

2024-06-25 11:00 Gigasun begär förlängning av SOLT4 obligationen Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Under året har Gigasun arbetat intensivt med refinansiering av SOLT4 som förfaller i november 2024. De bästa förutsättningarna...
2024-06-19 11:25 Gigasun AB (publ) ingår ett refinansieringsavtal om ca 870 MSEK med en ränta mellan 4% och 5%. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Gigasun AB (publ) har ingått ett refinansieringsavtal med leasingdelen av en kinesisk storbank, omfattande cirka 870 miljoner kronor (600 miljoner...
2024-06-12 18:30 Kommuniké från Gigasun AB:s årsstämma 2024 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämma har hållits i Gigasun AB (publ) den 12 juni 2024. Fastställande av resultat och balansräkning Årsstämman...
2024-05-16 15:00 Gigasun delårsrapport för första kvartalet 2024 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Bolaget installerade 4,5 (0,0) MW solenergianläggningar och tecknade nya kontrakt för ytterligare 4,1 (13,5) MW. Elproduktionen var 46 (43) miljoner...
2024-05-15 08:30 Kallelse till årsstämma i Gigasun AB (publ). Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Gigasun AB (publ), org.nr 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 17.00 på...
2024-04-30 15:00 Gigasun AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Under det gångna året har vi som bolag stått inför flera utmaningar men också möjligheter som har format vår verksamhet...
2024-02-20 13:00 GIGASUN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
VD-kommentar: Under kvartalet har bolaget genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet för obligationen SOLT4. Bolaget installerade...
2024-02-06 08:58 Gigasun har inte uppnått sin försäljningsprognos för 2023. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
En preliminär uppskattning visar att omsättningen för fjärde kvartalet landade på ca 47 miljoner SEK, vilket resulterar i en...

2023

2023-12-08 10:00 Valberedning 2024 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Valberedningen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) har nu inför årsstämma 2024 utsetts baserat på ägarförhållanden...
2023-12-08 10:00 Nomination committee 2024 News Corporate Information Nomination Committee English Regulatory Listing Regulation IR Optional
The Nomination Committee for Advanced Soltech Sweden AB (publ) for the Annual General Meeting 2024 has now been appointed based on the shareholder structure...
2023-11-29 17:30 Advanced Soltech byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech har avslutat likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för...
2023-11-16 13:00 Advanced Soltech släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Under kvartalet har bolaget fullgjort återbetalningen av obligationerna SOLT2 och SOLT3, genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet...
2023-10-16 14:15 Advanced Soltechs obligation SOLT4 förlängs enligt bolagets begäran Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech begärde den 19 september 2023 förlängning av obligationen SOLT4 med återbetalning den 8 november, 2023. Förslaget...
Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör att företrädesemissionen av nya...
2023-09-14 08:50 ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV KOMPENSATIONSEMISSIONEN MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör utfallet av teckningen av företrädesemissionen...
2023-08-25 09:00 ADVANCED SOLTECH PUBLICERAR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN...
2023-08-10 15:00 Advanced Soltech släpper delårsrapport för andra kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD KOMMENTAR: Kvartalet har till stor del dominerats av refinansieringen av våra utestående obligationer i Sverige. Nu är samtliga förfallna...
2023-08-09 13:00 Advanced Soltech tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q2 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Publicering av Advanced Soltechs rapport för andra kvartalet kommer tidigareläggas till den 10 augusti 2023. Tidigare meddelat datum för...
2023-08-07 15:00 Advanced Soltech lämnar prognos för 2023 och 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Efter refinansieringen i Kina, där Advanced Soltechs, (Bolaget) svenska obligationer återbetalats och ersatts med kinesisk finansiering i lokal...
2023-07-17 10:00 Advanced Soltech anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank...
2023-06-29 18:30 Kommuniké från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 29 juni 2023 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämma har hållits i Advanced Soltech Sweden AB (publ) torsdagen den 29 juni 2023 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens...
2023-06-20 16:00 Advanced Soltech återbetalar den säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni och har beslutat av tilldelning av aktier i den riktade emissionen om 141 MSEK. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech kommer att återbetala den gröna seniora säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni med medel från sales and...
2023-06-19 15:00 Advanced Soltech påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer, SOLT5 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) lämnar meddelande om förtida inlösen av dess utestående seniora säkerställda gröna...
Styrelsen i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har den 14 juni 2023, som en del av bolagets...
2023-06-14 17:45 Notice of Redemption Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
This conditional notice of early redemption has been sent on 14 June 2023 to Bondholders directly registered as of 13 June 2023 in the debt register (Sw...
2023-06-13 09:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) ingår avtal avseende refinansiering om cirka 820 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har ingått avtal avseende en sale and leaseback finansiering om cirka 820 MSEK. Avtalets första del omfattar...
2023-05-10 13:00 Advanced Soltech delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
VD KOMMENTAR: Under kvartalet har vi fokuserat på arbetet med att refinansiera våra utestående obligationer i syfte att skapa förutsättningar...
2023-04-26 14:00 Ändrat datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 senast den 10 maj 2023, som ursprungligen...
2023-04-19 08:30 Nytt datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 den 27 april 2023, istället för...
2023-04-05 09:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Vi fortsätter att bygga ut vår kapacitet och har vid utgången av 2022 nått 250 MW intäktsgenerande solenergianläggningar...
2023-02-23 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
VD-kommentar: Under kvartalet var efterfrågan från kinesiska kunder fortsatt hög och nya order motsvarande 14,5 (28,9) MW tecknades. Intäkterna...

2022

2022-12-16 08:30 Advanced Soltech begär förlängning av obligationerna SOLT5 och SOLT2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Under året har Advanced Soltech arbetat intensivt med refinansiering av de utställda obligationer som förfaller under 2023. De bästa...
2022-11-01 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
VD-kommentar: Det tredje kvartalet var vårt bästa någonsin. Vi producerade 69 (49) miljoner kWh, en ökning med 40 procent. Intäkterna...
2022-08-23 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD kommentar: 'Vi fortsätter att växa. Intäkterna i kvartalet steg med 29% och vår installerade bas ökade till 220 MW. Vi...
2022-08-18 14:00 Positivt beslut från China Bank of Communications avseende finansiering av ca 615 MSEK i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Kreditkomittén hos China Bank of Communications (BOCOM) har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca...
2022-06-13 08:55 Advanced Soltech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat...
2022-05-19 18:25 Rapport från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 19 maj 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs årsstämma hölls torsdagen den 19 maj 2022 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande...
2022-05-17 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Kvartalets elförsäljning ökade med 30% VD kommentar: Det har varit ett utmanande kvartal på grund av COVID-restriktioner och försämrat...
2022-04-07 07:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021 ”2021 var ett händelserikt år, som trots...
2022-02-24 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Kvartalets elproduktion ökade med 21% och anslutna solenergianläggningar uppgick till 206,5 MW vid kvartalets utgång. Advanced Soltech...

2021

2021-11-30 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli-september 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för tredje kvartalet 2021 blev 47,1 (44,3) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma...
2021-10-28 08:00 Offentliggörande av preliminärt utfall i erbjudandet att förvärva aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-09-28 14:30 ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-08-24 19:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april–juni 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för första kvartalet 2021 blev 45,5 (42,9) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med...
2021-07-15 09:00 Advanced Soltech tar in ca 47,7 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier. Nyemissionen säkerställer...
2021-07-06 11:00 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 75 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som...
2021-06-16 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 64,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med JingDeZheng TaoYuan Mining Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-05-27 09:15 Kommuniké från Advanced Soltech Sweden AB (publ) årsstämma den 26 maj 2021 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Advanced Soltech Sweden AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de...
2021-05-12 08:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden januari–mars 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s, intäkter för första kvartalet 2021 blev 27,0 (16,1) MSEK, en ökning med 68 procent jämfört...
2021-05-05 18:05 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. ”Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt...
2021-02-24 13:00 Fortsatt ökat intresse för solenergiproduktion i Kina Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Bolagets intäkter för 2020 uppgick till 138,8 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med 2019. Coronapandemin har påverkat...
2021-01-07 08:30 Advanced Soltech hade 176,6 MW installerad kapacitet solenergi vid utgången av 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det har varit ett utmanande år som inleddes med stor osäkerhet på grund COVID19, vilket...
2021-01-05 08:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 11,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt fokus är fortsatt att bidra med klimatnytta genom att investera i ekonomiskt hållbara...

2020

2020-11-16 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 108,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det är fantastiskt roligt att kunna presentera affärer i den här storleken. Advanced Soltech...
2020-11-10 13:00 Familjen Brandberg ny ägare i Advanced Soltech Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket roligt att välkomna en erkänt skicklig och värderingstyrd investerare...
2020-11-04 10:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 20,59 MSEK under avtalstiden. Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vi har många pågående förhandlingar med nya kunder som vi fortsätter att omsätta...
2020-11-03 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli–september 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
VD kommentar: ”Vår verksamhet i Kina fungerar som vanligt igen efter Corona-pandemins utbrott. Våra existerande anläggningar är...
2020-09-24 08:45 Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech...
2020-09-15 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 27,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god...
2020-09-08 10:35 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan...
2020-09-01 07:30 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger cirka 81,9 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta...
2020-08-21 13:10 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april – juni 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD kommenterar: MSEK. Producerad el uppgick till 38 miljoner kWh. MSEK, p.g.a. Corona-pandemin. ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -38,5...
2020-08-19 10:54 Advanced Soltech Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
För mer information kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.se
2020-07-27 09:09 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger 122 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: - Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största...
2020-07-20 10:00 Advanced Soltechs ASRE f å r ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20...
2020-06-05 08:30 Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins- eller centralregeringen generera årliga intäkter om drygt 31...
2020-06-01 14:01 Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s totala och utestående portfölj...
2020-05-07 13:15 Delårsrapport Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – mars 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Periodens resultat och bolagets ställning vid periodens slut: *Koncernens intäkter påverkas negativt med cirka -5,5 MSEK som ett resultat...
2020-03-11 11:07 Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger fast, och utgör...
2020-02-27 11:15 Bokslutskommuniké Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – december 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
ASAB:s funktion inom Soltech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av de helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable...
2020-02-04 14:00 Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För ASAB innebär den förlängda ledigheten att en del av ASAB:s kunder i Kina under en period kommer att ha lägre elförbrukning...
2020-01-13 07:30 Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer och offentliggör ny finansiell information Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I samband med detta har ASAB mandaterat DNB Markets och Nordea för att utreda förutsättningarna för ASAB att emittera ett nytt obligationslån...
2020-01-10 12:00 Niclas Lundin har utsetts till ny CFO i Soltech Energy Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Den 8 juli 2019 meddelade Soltech Energy att CFO Mats Holmfeldt kommer att lämna Bolaget när en ny CFO har rekryterats och tillträtt tjänsten...
2020-01-10 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I samband med avtalets ingående tecknandes även tre order om 500 KW vardera, dvs. totalt 1,5 MW. Den totala investeringskostnaden för dessa...

2019

2019-12-18 07:45 Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 090 880 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-12-05 07:45 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-12-02 08:30 Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
En första obligationsemission under avtalet planeras under första kvartalet 2020, beroende av då rådande marknadsförutsättningar...
2019-11-26 14:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Som tidigare obligationer emitterade under SOLT5 serien, avses även denna obligation tas upp till handel på First North Sustainable Bond Market...
2019-11-13 07:30 SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Solenergimarknaden står inför en mycket stark tillväxt. I Sverige kom endast 0,3 procent av vår energi från solen 2018. I Tyskland...
2019-11-11 13:00 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 9,84 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-29 07:15 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 6,68 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 384 000 kWh och skall installeras på en byggmarknad. Kunden förbinder sig att köpa...
2019-10-25 07:40 Ny order för SolTechs ASRE i Kina ger 21,32 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-24 15:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport tredje kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Första, andra och tredje kvartalet i sammandrag Väsentliga händelser sfter periodens utgång Delårsrapporten finns tillgänglig...
2019-10-16 07:40 Ny stororder för SolTechs ASRE i Kina ger 217,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-09-27 13:04 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer om 125 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska...
2019-09-10 07:15 Advanced SolTech har utsett Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Frederic Telander, VD Advanced SolTech, och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar: - Vi är mycket glada över att kunna presentera...
2019-08-22 10:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport andra kvartalet 2019 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-08-22 07:15 SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Starkt kvartal för SolTech: Halvårssiffror perioden 1 januari – 30 juni 2019 Väsentliga händelser efter rapportperioden SolTechs...
2019-08-16 07:30 SolTechs ASRE i Kina får ny order från fastighetsbolag i hemstaden Hangzhou Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 395 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-08-06 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-07-16 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina tar ny order i Shanghai som ger 6,92 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 380 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-07-01 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 163,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 9 731 888 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-06-28 10:45 SolTech Energy presenterar sina nuvarande återförsäljare där Svea Solar inte ingår Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Utöver våra dotterbolag har bolaget återförsäljarsamarbeten med följande företag: - Kraftpojkarna och Rexel...
2019-05-24 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny order som ger 110,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-22 07:15 SolTechs Kinaverksamhet landar ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 024 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-20 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 110 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-05-20 07:15 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 39,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 184 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-30 13:02 SolTechs Kinaaffär påverkas ej Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
- SolTechs kinesiska dotterbolag ASRE´s affärsmodell påverkas inte av att prismekanismen justeras för elnätshandlad solkraft...
2019-04-25 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-04-25 08:45 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport första kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-04-17 07:30 SolTechs dotterbolag ASAB rekryterar toppkraft Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Max är jurist i botten och har även en gedigen bakgrund inom finansmarknaden från bland annat Carnegie och HQ Bank. Max är även...
2019-04-16 07:20 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 19,6 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-15 07:10 SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-27 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt 465 MSEK årligen för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASRE har redan identifierat passande tak motsvarande cirka 10 MW i regionen. Anläggningarna beräknas producera cirka 1 kWh per installerad watt/år...
ASAB, som är ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ), har i enlighet med obligationsvillkoren ansökt om, och nu erhållit godkännande...
2019-03-18 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har tecknat en order som ger 30,6 MSEK över avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 700 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-14 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har fått tre nya kunder Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 1 050 000 kWh och kunderna förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive...
2019-02-21 14:40 Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-01-31 07:00 Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2019-01-25 07:00 SolTechs ASRE ansluter 7,38 MW till nätet som ger 169 MSEK i intäkter under avtalets löptid på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Stefan Ölander i en kommentar: - Affärsläget är fortsatt mycket bra i Kina och vi räknar med att inom kort leverera ännu...

2018

2018-12-17 12:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-17 08:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-10 08:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, emitterar gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2018-12-06 07:00 Ytterligare en order för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 050 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 08:00 SolTechs Kinabolag ASRE tar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 07:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-11-26 07:00 SolTechs ASRE förvärvar 70 procent av en solenergiportfölj i Kina som ger intäkter på ca 110 MSEK över 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Samtliga anläggningar är anslutna till elnätet och producerar årligen cirka 6 336 500 kWh vilket motsvarar vad ca 253 svenska villor...
2018-11-21 07:00 SolTechsKina bolaglevererar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-20 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 49 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 200 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-05 07:00 Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer som tidigare offentliggjorts att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen...
2018-10-30 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 24,7 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-19 15:30 SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och kompletteras med en kredit i Kina med upp till 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckningsperioden löpte från 24 september till 15 oktober 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB drygt 70 MSEK före sedvanliga...
2018-10-15 08:00 SolTechs Kinasatsning får ytterligare order Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-10 07:00 SolTechs Kinasatsning levererar. Ny order ger 82 MSEK i intäkt under avtalsperioden. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh...
2018-10-08 08:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 24 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer att täcka en takyta på cirka 11 000 kvm och årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig...
2018-10-04 08:00 SolTech hjälper Kina från kol till sol. Nya order för ASRE ger 44 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningarna kommer att täcka takytor på cirka 17 000 kvm (motsvarande ca 2,5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 2 000...
2018-09-24 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 83 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000...
2018-09-20 14:00 SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs...
2018-09-06 08:30 SolTechs ASRE får ny order som ger 11,56 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 5 000 kvm och årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa...
2018-08-24 09:00 Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Starkt halvår för SolTech: Efter rapportperiodens utgång: Läs rapporten i sin helhet. För mer information, vänligen kontakta...
2018-08-23 13:42 Rättelse: Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018. Delårsrapport i bilaga ej bara i länk. Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-23 08:00 Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-15 10:00 SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrategi från oktober 2017 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund ASABs ägare, SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), finner i dagsläget att alternativa finansieringslösningar för...
2018-07-18 10:00 SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund Den 11 december 2017 meddelade SolTech att JiangSu YangHe Brewery Joint-Stock Co Ltd. lagt en order på 13 MW gällande installation...
2018-07-02 07:00 Två anläggningar på tillsammans 4,8 megawatt (MW) är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: - Som vi offentliggjorde den 12 juni, var ytterligare anläggningar nära förestående att kopplas...
2018-06-21 01:59 SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckningsperioden löpte från 29 maj till 18 juni 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB ca 148 MSEK före sedvanliga emissionskostnader...
2018-06-12 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,75 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: - Vi är nu i slutskedet av byggnationen av en rad solenergianläggningar. Detta är den första...
2018-06-11 07:00 SolTech Energy ny medlem i internationella Climate Bonds Partners Program Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) har två gröna obligationer listade på Nasdaq First North och en...
2018-06-07 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 44,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-06-05 14:30 SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund Av totalt cirka 100 GW solel som installerades i världen 2017, stod Kina för dryga 52 GW. Pådrivande faktorer har varit Kinas...
2018-06-01 08:30 Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 29 maj 2018 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen...
2018-05-24 08:15 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-05-23 07:00 Advanced SolTech avser förutsatt godkänt prospekt, emittera en femårig obligation med 8,75 procent i årsränta för att finansiera liggande order. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-05-02 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 47,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2,16 hektar (cirka 21 600 kvm) och årligen producera cirka 2 160 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-04-24 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,885 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-04-04 08:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 45 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 1,8 hektar (cirka 18 000 kvm) och årligen producera cirka 1 800 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-03-19 07:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 63,8 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 2,7 hektar (cirka 27 000 kvm) och årligen producera cirka 2 902 000 kWh. Kunden...
2018-03-16 08:35 SolTech först på ny obligationsmarknad hos Nasdaq Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Den 19 mars, 2018 anordnas en noteringsceremoni hos Nasdaq Stockholm. Ett femtiotal investerare är inbjudna att tillsammans med media lyssna på...
2018-02-26 07:00 Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tecknades till 128 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASABs funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-02-02 15:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-02-02 15:15 Korrigering: Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB (publ) Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
ASAB:s roll inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE)...
2018-02-01 08:30 Ny order för SolTechs ASRE i Shanghai ger 58,5 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com...
2018-01-16 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,28 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-11 07:00 Ytterligare en anläggning på 1,2 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-09 07:00 Ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW, är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...