Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Vi fortsätter att bygga ut vår kapacitet och har vid utgången av 2022 nått 250 MW intäktsgenerande solenergianläggningar installerade på våra kunders tak i Kina. Det är ett resultat vi är stolta över, inte minst med tanke på de utmaningar som COVID-restriktionerna i Kina har medfört.

Under året har vi även tecknat två strategiska samarbetsavtal med byggmöjligheter om 300 MW i Zhangjiakou och 100 MW i Boshan. Zhangjiakou är en stad i norra Kina med ca 4 miljoner invånare som ligger i en region med mycket bra solinstrålning och många stora industribyggnader. Det ger mycket god lönsamhet för investeringar i solenergianläggningar. För Advanced Soltech innebär utbyggnaden i Zhangjiakou minskad ekonomisk risk i verksamheten genom ytterligare geografisk diversifiering och de strategiska avtalen kommer att vara en viktig del i vår fortsatta expansion. Under året har vi tagit 24 nya order på solenergianläggningar som omfattar 60 MW. Det finns gott om affärsmöjligheter och projekt med lönsamhet som når vårt finansiella mål om 12-15%.