Advanced Soltech anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) som likviditetsgarant. Det nya avtalet träder i kraft den 17 juli 2023.

Advanced Soltech kommer, med start från och med den 17 juli 2023, att anlita Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti.

Det innebär konkret att likviditetsgaranten ställer kurser motsvarande 30 000 kr på vardera köp- och säljsidan med en spread om maximalt 3% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.