SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang Meike Electric Company Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,68 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 33,6 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 9 MSEK. Anläggningens planerade byggstart är kvartal 1, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Affärerna i Kina fortsätter att komma in enligt plan. Det nyligen presenterade samarbetet med JOOL Markets syftar till att säkerställa finansieringen för att nå 2019 års försäljnings mål, så att vi kan fortsätta bygga solenergianläggningar som bidrar till ett bättre klimat i Kina, och samtidigt skapar värde för våra aktieägare.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 december 2018 kl. 08:00 CET.