Advanced Soltechs ASRE f å r ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Daikyo Nishikawa Tongyang Auto Parts Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 425 KW och beräknas ge årliga intäkter på cirka 380 TSEK, eller cirka 7,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE uppgår till cirka 2,4 MSEK och byggstart planeras till kvartal 4, 2020.

Den installerade solenergikapaciteten i Kina uppgår nu till 143 megawatt (MW). Detta motsvarar ca 1 430 000 kvadratmeter tak som motsvarar ca 204 fotbollsplaner. Energin som produceras räcker till elförbrukningen i ca 9 000 svenska villor.

VD Max Metelius kommenterar:

– Vi märker av en ökad aktivitet i Kina trots Coronakrisen och vi ser ljust på framtida affärsmöjligheter. Denna order är andra fasen i en redan existerande installation vilket bevisar att kunder gärna utökar sin satsning på solenergi när de ser de positiva effekterna och att ASAB även kan öka sin installerade solenergikapacitet genom merförsäljning till existerande kunder.

För mer information kontakta:Max Metelius CFO Advanced Soltech AB (publ) 072-316 04 44 max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltec Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07:30 CET