Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 11,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ShenZhou ZheDong Agricultural Trade Development Co. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,56 MSEK, eller cirka 11,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.  Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 4,34 MSEK och byggstart planeras senast andra kvartalet 2021.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vårt fokus är fortsatt att bidra med klimatnytta genom att investera i ekonomiskt hållbara solenergianläggningar. Vår portfölj av solanläggningar bidrar idag till att minska utsläppen av CO2 med en bra bit över 100 000 ton per år vilket vi är väldigt stolta över.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Certified Adviser till bolaget är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,82% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,36% av ett flertal preferensaktieägare.