SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024

SolTech Energy har tidigare offentliggjort ett mål att under verksamhetsåret 2019 nå 300 MSEK i rörelseintäkter, vilket Bolaget också beräknas nå enligt rapporten för kvartal 3, 2019. Nu sätter SolTech ett nytt tillväxtmål om 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter under år 2024. EBIT beräknas till mellan 3–6 procent med målet att på sikt nå 8–10 procent. Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål då planen är att notera Advanced SolTech Sweden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market under den första halvan av 2020.

Solenergimarknaden står inför en mycket stark tillväxt. I Sverige kom endast 0,3 procent av vår energi från solen 2018. I Tyskland var motsvarande siffra 8 procent 2018. I energiöverenskommelsen från 2016 är målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Branschen är överens om att solenergins marknadsandel borde vara minst 10 procent. Det innebär en ökning med 33 gånger och en marknad som värderas till ca 100 miljarder SEK årligen jfr med ca 3,4 miljarder SEK 2018.

SolTech ska nå dessa mål genom organisk tillväxt och en aggressiv förvärvsstrategi som kommer att ta Bolaget ut i Norden och på sikt även ut i Europa. SolTech kommer att fokusera på bolag inom solenergi samt tak-, fasad-, batteri/ladd- och elbranscherna samt även på bolag med smarta energilösningar för kontroll och styrning. 

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Under de närmsta åren avgörs det vilka aktörer som kommer att dominera solenergimarknaden. Vi är övertygade om att SolTech kommer vara en av vinnarna då vi har framtidens estetiska och integrerade solenergiprodukter redan nu, en tydlig förvärvsstrategi som ständigt adderar nya entreprenörer och affärer samt tillgång till kapital och snabba affärsbeslut.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.          E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 07.30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com