Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 75 MSEK

Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som bolaget nu har i Kina. Det nya kapitalet avses att investeras i redan ingångna kontrakt avseende takbaserade solenergianläggningar.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

Det finns ett starkt omvandlingstryck på energisektorn mot förnybar produktion och Advanced Soltech ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av ytterligare en preferensaktieemission.