Gigasun AB (publ) ingår ett refinansieringsavtal om ca 870 MSEK med en ränta mellan 4% och 5%.

Gigasun AB (publ) har ingått ett refinansieringsavtal med leasingdelen av en kinesisk storbank, omfattande cirka 870 miljoner kronor (600 miljoner CNY) med en ränta på mellan 4 och 5 procent och en löptid på tio år. Den nya finansieringen ökar lånegraden per installerad MW med 11 procent.

Kapitalet kommer huvudsakligen att användas för att återbetala sale and leaseback-faciliteten med JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. Den nya strukturen för refinansieringen innefattar en försäljning av en portfölj solcellsanläggningar med en kapacitet på 250 MW. Betalningarna kommer att ske i lika stora belopp bestående av amortering och ränta under tio år, med en rörlig årlig ränta mellan 4% och 5%. Gigasun har i slutet av 10-årsperioden en återköpsrätt för de sålda solcellsanläggningarna till ett pris av 1 000 CNY (cirka 1 500 SEK).

Den överenskomna refinansieringen har påbörjats och förväntas pågå under 6-12 månader. Sale and leaseback-finansieringen liknar ett vanligt banklån, men istället för att ställa säkerhet till långivaren överförs äganderätten av anläggningarna till långivaren mot en köpeskilling. I slutet av löptiden, när hela köpeskillingen och tillhörande ränta har betalats som leasingavgift, finns en återköpsrätt för låntagaren.

VD Max Metelius kommenterar:

"Den nya finansieringen i Kina är en mycket positiv nyhet. Vi får en betydligt lägre ränta och förlängd löptid samt en högre belåningsgrad, vilket är mycket fördelaktigt för både vår lönsamhet och vårt kassaflöde. Den nya finansieringen skapar värde och ökar Gigasuns attraktivitet på marknaden. Denna transaktion kommer att bidra till ett positivt utfall av vår pågående strategiska översyn."