Advanced Soltechs obligation SOLT4 förlängs enligt bolagets begäran

Advanced Soltech begärde den 19 september 2023 förlängning av obligationen SOLT4 med återbetalning den 8 november, 2023. Förslaget har röstats igenom enligt Bolagets begäran, vilket innebär att sista dag för återbetalning av obligationen flyttas fram till den 8 november 2024.

VD Max Metelius kommenterar:

Vi tackar våra obligationsinnehavare i SOLT4 för det fortsatta förtroendet. Vi har redan återbetalat fyra obligationer om totalt ca 940 MSEK och arbetar nu vidare med refinansiering av den sista utestående obligationen SOLT4 om 70,4 MSEK. Vi bedömer att vi kommer återbetala den i god tid innan det nya förfallodatumet. Vi kommer att fokusera på att hitta den bästa lösningen för våra aktieägare som kommer att gynna fortsatt tillväxt.