Positivt beslut från China Bank of Communications avseende finansiering av ca 615 MSEK i Kina

Kreditkomittén hos China Bank of Communications (BOCOM) har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca 615 MSEK) till Advanced Soltechs dotterbolag i Kina. BOCOM har indikerat en fast ränta som är betydligt lägre än vad Bolaget har idag. Avsikten med lånet är att återbetala vår utestående obligation SOLT5 när lånet är färdigställt.

Advanced Soltech har under en längre tid fört diskussioner med flera aktörer om en långsiktig finansiering av Bolagets verksamhet i Kina. Det senaste året har intresset från lokala aktörer att finansiera just den gröna energiomställningen ökat kraftigt.

Långivaren, BOCOM, är Kinas femte största bank med en balansomslutning som är större än Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank tillsammans. BOCOM grundades 1907 och bankens aktie är noterad både i Hongkong och Shanghai.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det positiva beslutet från China Bank of Communications är ett stort steg framåt mot en förbättrad finansiell struktur och skulle innebära stora besparingar för bolaget.