SolTechs dotterbolag ASAB rekryterar toppkraft

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) har rekryterat Max Metelius till rollen som CFO/COO i bolaget. Max kommer närmast från en roll som ansvarig för solenergi inom BMI Group som är Europas största tak och tätskiktsföretagsom bland annat äger varumärken som Monier, Icopal och Siplast.

Max är jurist i botten och har även en gedigen bakgrund inom finansmarknaden från bland annat Carnegie och HQ Bank. Max är även en av grundarna av solenergiföretaget Eneo Solutions.

ASAB:s VD Frederic Telander i en kommentar:
– Jag är glad över att Max väljer att komma till oss i denna spännande tillväxtfas. Max erfarenhet från finans- och solenergimarknaderna kommer bli mycket värdefulla för oss inför den planerade listningen av ASAB på Nasdaq First North under kvartal 4 2019.

För mer information kontakta: 
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46.                                           

E post: frederic.telander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank AB. Telefon: 08-463 8300. Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com  

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post:
 ca@mangold.se Mer info på www.advancedsoltech.com