Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 23 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZheJiang YongJie aluminium Industrial Co. Ltd, en av Kinas största tillverkare av aluminiumprodukter.

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på sammanlagt ca 1,4 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,15 MSEK, eller ca. 23 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 8,5 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 850 ton. Projektet är beläget i Zhejiang-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi fortsätter att ta in högkvalitativa kunder och ser en god efterfrågan på vårt erbjudande.