Advanced Soltech emitterar nya preferensaktier till ett värde av ca 24,4 MSEK

Det har varit mycket stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna preferensaktier. Bolaget har därför emitterat andra omgång preferensaktier inom det tidigare mandatet om totalt 75 MSEK som offentliggjordes den 6 juli, 2021. Nyemissionen sker för att kunna tillvarata existerande affärsmöjligheter och säkerställer samtidigt en fortsatt offensiv expansionsstrategi utan avbrott, innan tilltänkt notering av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market tillsammans med DNB och Carnegie. Emissionen av preferensaktier motsvarande 24,4 MSEK sker till samma villkor som tidigare emissioner av preferensaktier. Bland investerarna märks bland annat Johan Thorell genom bolag.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det är mycket glädjande att se det fortsatt stora intresset för att investera i bolag som kan göra skillnad för klimatet. Advanced Soltech välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar.